Diensten

Financieel
Op financieel gebied kan ik zorgdragen voor de periodieke rapportages, diverse belastingaangiftes en de jaarrekening. Dit alles tegen een vast tarief per maand. Afhankelijk van de grootte en complexiteit van de te voeren administratie. Tevens zullen wij naar wens bij elkaar komen om de financiële situatie te bespreken en waar nodig hier naar te handelen.

Organisatie
Wanneer uw organisatie te complex wordt en u het gevoel heeft dat het één en ander u door de vingers glipt, kan ik u helpen om weer grip te krijgen op de situatie. Denk hierbij aan een juiste kostprijsberekening, inkoop- en voorraadsysteem, nacalculaties of tijdregistratiesystemen. Kortom, Controllaccount is uw helpende hand bij complexe vraagstukken op het gebied van uw organisatie.

Automatisering
Vraagstukken op het gebied van automatisering zijn zaken waar u meestal niet op zit te wachten als u bezig bent met het bedrijven van uw onderneming. Wat is het beste systeem voor ons? Hoe zit het met mijn backup systeem? Is ons bedrijfsnetwerk wel veilig? Ik kan u in contact brengen met de juiste mensen en bedrijven die zorgen dat al deze vragen zorgvuldig en vakbekwaam worden weggenomen. En dat voor een zeer acceptabele prijs, want ook daar zorg ik voor!

Communicatie
Als verlengstuk van de automatisering kunt u tegenwoordig de communicatie - telefonie, email, website en sociale media - niet meer los van elkaar zien. Ook op dit gebied breng ik u in contact met de juiste mensen en bedrijven die alles regelen voor een voor uw bedrijf rechtvaardige prijs.

Marketing
Het woord marketing omvat alle commerciële activiteiten die bij uw onderneming voor kunnen komen. Ondersteuning in deze is altijd wenselijk. Ook op dit gebied bent u bij Controllaccount op het juiste adres!

Het voordeel van een controller op afroep is dat de kosten vaak eenmalig zijn en dat er op projectbasis gewerkt kan worden. Een vertrouwensband tussen de ondernemer en de controller is echter wenselijk. Deze band kan ontstaan door structureel de financiële situatie en de daarbij behorende vraagstukken te bespreken. U zult zien dat uw onderneming hiervan op termijn de vruchten gaat plukken.